Aanmelden 

Wilt u uw kind aanmelden bij agrarische kinderopvang Het Kalfje? Heel erg leuk! Van harte welkom! Aanmelden kan door het aanmeldformulier voor het kinderdagverblijf of het aanmeldformulier voor BSO in te vullen. Het ingevulde formulier kunt u versturen naar info@hetkalfje.nl.

Als wij het aanmeldformulier hebben ontvangen krijgt u van ons een plaatsingsovereenkomst, indien er plek is. Zodra wij een ondertekende plaatsingsovereenkomst retour hebben is de aanmelding definitief.

Wennen 

Na de aanmelding wordt er een afspraak gemaakt om te wennen bij Het Kalfje. Tijdens deze wenochtend of -middag nemen we ruim de tijd om elkaar rustig te leren kennen. 

Wachtlijst

Het is aan te raden om uw kind op tijd aan te melden voor het kinderdagverblijf. Op sommige dagen zitten de groepen nagenoeg vol. Heeft u al een kind bij Het Kalfje? Dan worden broertjes of zusjes met voorrang geplaatst.

Vragen over de aanmelding van uw kind? Mail gerust naar info@hetkalfje.nl